/
x

MindManager Mac

Softline doporučuje MindManager Mac

Zeptat se na cenu
Popis produktu

MindManager Mac usnadňuje zpracování a organizaci informací tím, že kombinuje různorodé myšlenky a nestrukturovaná data do přehledných vizuálních map, které lze snadno vytvářet, upravovat a publikovat.

Vizualizace pracovních procesů a vytváření myšlenkových map

  • Zcela nová úroveň řízení projektů a organizace pracovních postupů.
  • Vytvářejte atraktivní interaktivní mapy, grafy a tabulky.
  • Zlepšení účinnosti zpracování a systematizace dat.
  • Strukturování informací a objasňování plánů a projektů.

Intuitivní sběr informací

MindManager vnáší do složitých informací přehlednost, protože umožňuje snadno poskládat všechny důležité detaily a sledovat je ve vzájemných souvislostech.

Nové nástroje pro projektové manažery

MindManager pro Mac byl vybaven funkcí Ganttova diagramu a celou řadou nových nástrojů pro řízení, které usnadňují plánování, koordinaci a realizaci projektů.

Celostní obraz projektu

Kontrola nákladů, bez ohledu na výši rozpočtu, je klíčem k úspěšnému řízení projektu. Nový nástroj pro výpočet nákladů umožňuje rychle přidávat jednotlivé náklady do mapy, snadno je aktualizovat a vypočítat celkové náklady jediným kliknutím, čímž se zvyšuje přehlednost jednoho z nejdůležitějších prvků projektu.

Realizace projektů podle stanoveného harmonogramu

Zobrazení se značkami poskytuje jasný přehled o celkovém postupu projektu i o stavu jednotlivých úkolů, což vám umožní včas provádět změny a dodržovat harmonogram.

Okamžité zachycení relevantního obsahu

Pomocí nového nástroje můžete okamžitě zachytit požadovaný obsah a při příštím otevření aplikace MindManager jej přetáhnout na karty.

MindManager Go

Přístup k mapám projektu již není omezen pouze na stolní počítač. Radikálně přepracovaná mobilní aplikace MindManager Go umožňuje prohlížet a zobrazovat mapy, zaznamenávat obsah a účastnit se diskusí - kdykoli a kdekoli.

Nativní vývoj pro Mac

  • Přístup k mapám uloženým v cloudu nezávisle na poloze prostřednictvím účtu iCloud.
  • Podpora funkce Sidecar umožňuje rozšířit (nebo zrcadlit) pracovní plochu na iPadu pro schůzky a prezentace.
  • Podpora dotykového panelu nyní zahrnuje funkci označování.
Schémata licencování

Používání softwaru ve virtualizačním prostředí

Software Corel může být nainstalován na hardwarovém oddílu nebo na terminálovém či blade serveru (virtualizační prostředí) pro spouštění, používání nebo přístup k softwaru z klientských počítačů přímo připojených k vnitřní síti organizace nebo virtuální privátní síti. Používání softwaru Corel zaměstnanci organizace (a subdodavateli) prostřednictvím tohoto virtualizačního prostředí je povoleno pouze do maximálního počtu zakoupených licencí organizace. Zákazník musí zakoupit jednu licenci pro každý počítač, který používá software Corel nebo k němu má přístup, včetně vzdáleného přístupu.

Program Commercial Transactional License

Komerční transakční licence (CTL) je určena pro komerční společnosti. Minimální počet licencí zakoupených v rámci programu CTL není omezen, tj. zákazník si může v rámci tohoto programu zakoupit i jednu licenci Corel. Chcete-li produkt nainstalovat se zakoupenou licencí, musíte si zakoupit příslušný balíček médií. Výjimky: WinZip, Corel Designer Technical Suite a CorelCAD, pro které je k dispozici distribuce ke stažení. Pro každou objednávku se vystavuje nové licenční osvědčení. Software Corel nebude k dispozici pro další objednávky s použitím předchozích licenčních certifikátů. Sériové číslo softwarových produktů Corel zakoupených v rámci systému CTL je uvedeno v licenčním certifikátu zaslaném zákazníkovi e-mailem.

Licence Corel pro studenty a učitele

Studenti, učitelé a stážisté v autorizovaných školicích střediscích Corel mají nárok na nákup následujícího softwaru:

  • CorelDRAW Graphics Suite Subscription – registrované licence na dobu 1 roku.
  • CorelDRAW Graphics Suite – neomezené akademické CTL licence.
  • Další produkty Corel (kromě CorelDRAW) – Akademické CTL s neomezenou dobou trvání.

Akademické CTL licence mohou studenti a učitelé používat pouze ve výukovém procesu pro řešení nekomerčních problémů. Pokud používáte software Corel komerčně, musíte si zakoupit komerční verze softwaru.

Postupy nákupu akademických licencí Corel jsou stejné jako postupy nákupu komerčních licencí. Pokud dáváte přednost akademickému licenčnímu programu, můžete vždy přistupovat k novým verzím produktů Corel pomocí licence CorelSure Maintenance. Tato dodatečná licence poskytuje řadu dalších funkcí, zejména vám umožňuje přístup k nejnovějším verzím softwaru. Licence Maintenance se kupuje společně s hlavní licencí na 1 rok nebo déle. Pro akademické licence neexistují žádné licence na upgrade.

Možnost Maintenance

Maintenance – dodatečnou licenci, která vám umožní získávat nové verze zakoupeného softwaru zdarma po dobu 2 let. Licence na údržbu lze zakoupit pouze ve spojení se základními licencemi CTL na softwarové produkty a platí po stanovenou dobu (obvykle 2 roky). Licence na údržbu nelze zakoupit společně s krabicovou verzí produktu Corel.