/
x

Hlavní / Katalog / CAD / Základní produkty / Autodesk AutoCAD 2022

Autodesk AutoCAD 2022

Softline doporučuje Autodesk AutoCAD 2022

Zeptat se na cenu
Popis produktu

Autodesk AutoCAD je software pro CAD (Computer-Aided Design), na který spoléhají architekti, inženýři a stavební specialisté při vytváření přesných 2D a 3D výkresů a dokumentace. Uživatelé mohou navrhovat a vytvářet koncepty 2D geometrie a 3D modelů pomocí těles, ploch a a síťových objektů; přidávat do výkresů poznámky s textem, rozměry, vynášecími čarami a tabulkami; a dokonce software přizpůsobovat pomocí doplňkových aplikací a aplikačního rozhraní.

Hlavní výhody
Aplikace AutoCAD obsahuje oborově specifické funkce a inteligentní objekty pro architekturu, strojírenství, návrhy elektroinstalací a další odvětví.

 • Automatizovaná tvorba půdorysů, řezů a úrovní
 • Rychlé kreslení potrubí, vedení a obvodů pomocí knihoven součástí
 • Automatické generování poznámek, hladin, plánů, seznamů a tabulek
 • Použití pracovních postupů řízených pravidly pro přesné dodržování průmyslových norem

Co je obsahem

 • AutoCAD: původní CAD software AutoCAD 2D a 3D poskytuje inovativní nástroje pro návrh a dokumentaci
 • AutoCAD Architecture: přidává funkce pro architektonické výkresy, dokumentaci a plány, a pro automatizaci činností tvorby konceptů
 • AutoCAD Electrical: přidává funkce pro návrh elektroinstalací, které usnadňují vytváření, úpravu a dokumentaci elektrických řídicích systémů
 • AutoCAD Map 3D: začleňuje topologii GIS do aplikace AutoCAD, aby bylo možné používat a spravovat data CAD a GIS pro plánování, návrh a správu dat
 • AutoCAD Mechanical: přidává knihovnu normalizovaných součástí a nástroje, které vám pomohou vytvářet, upravovat a dokumentovat strojírenské návrhy pro výrobu
 • AutoCAD MEP: přidává funkce, které vám pomohou vytvořit koncept, návrh a dokumentaci stavebních systémů TZB v prostředí aplikace AutoCAD
 • AutoCAD Plant 3D: přidává funkce, které vám pomohou vytvářet schémata potrubních sítí a rozvodných technologií a začlenit je do 3D modelů návrhů výrobních závodů
 • AutoCAD Raster Design: přidává nástroje pro převod rastrových obrázků na vektory, které vám pomohou převádět rastrové obrázky na objekty ve formátu DWG. Naskenované výkresy můžete upravovat ve známém prostředí aplikace AutoCAD
 • Mobilní aplikace AutoCAD: prohlížejte, upravujte, přidávejte poznámky a vytvářejte výkresy v terénu a na cestách na mobilních zařízeních. Přístup k aktualizacím v reálném čase
 • Webová aplikace AutoCAD: bez nutnosti instalace se můžete přihlásit a rychle prohlížet, upravovat, přidávat poznámky a vytvářet výkresy v místním webovém prohlížeči; přístup k aktualizacím v reálném čase
Schémata licencování

Všechny licence softwaru Autodesk jsou nabízeny na bázi předplatného a poskytují uživatelům přístup k softwaru na určitou dobu. 

Předplatné Autodesk

Předplatné produktů Autodesk představuje nejflexibilnější a cenově nejefektivnější způsob přístupu k návrhovým softwarovým nástrojům a jejich správy.

Ať už je vaše firma malá, střední nebo velká, Autodesk nabízí flexibilitu, díky které si můžete přizpůsobit možnosti předplatného tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašim firemním potřebám.

Výhody předplatného Autodesk:

 • Plná funkčnost za nižší cenu.
 • Snížení počátečních kapitálových výdajů na software.
 • Přístup k nejnovějším verzím softwarových produktů.
 • Technická podpora.
 • Flexibilní řízení množství licencí podle změn počtu pracovníků ve vaší společnosti nebo aktuálních projektů.

Možnosti licencování:

Single-user. Předplatné pro jednoho uživatele (licence pro jednoho uživatele) umožňuje jednomu nebo více jmenovaným uživatelům přístup k softwaru Autodesk. Každému uživateli je přidělena licence, kterou nelze sdílet s jinou osobou. Pokud si zakoupíte další předplatné, získáte přístup k dalším licencím. Jmenovaní uživatelé si mohou stáhnout a nainstalovat přidělený software až do tří zařízení, ale v jednom okamžiku lze používat pouze jednu instanci softwaru.

Výhody licencí pro jednoho uživatele:

 • snadné použití a instalace;
 • přístupnost.

Jednouživatelská licence je jednoduchý nástroj pro vytvoření profesionálního pracoviště, který obsahuje všechny výhody osobní licence za dostupnou a přiměřenou cenu. Tento typ licence je vhodný pro živnostníky, malé projekční kanceláře a architektonická studia.

Je nutné, aby měl uživatel aktivní přístup k internetu, aby mohl aktivovat dočasnou místní licenci a zkontrolovat stav licence alespoň jednou za 30 dní. Pokud není k dispozici přístup k internetu, software se nespustí.

Multi-user. Předplatné pro více uživatelů* (síťová licence) umožňuje přístup k softwaru Autodesk více uživatelům (až do počtu zakoupených předplatných). Správci mohou software nainstalovat na neomezený počet zařízení, ale celkový počet osob, které mohou k softwaru v jednom okamžiku přistupovat, je omezen celkovým počtem zakoupených předplatných.

Výhody síťových licencí:

 • flexibilita při používání licencí;
 • kontrolu nad používáním licencí;
 • správa licencí.

Síťové licencování je robustní nástroj pro správu licencí, ideální pro velké konstrukční ústavy a inženýrské kanceláře, které potřebují plně využít potenciál softwarových produktů Autodesk. Síťové licencování zajišťuje, že každý uživatel má přístup ke správnému produktu ve správný čas, a umožňuje snadnější a efektivnější správu licencí.

Vzdělávací licence

Autodesk nabízí bezplatný přístup pro vzdělávací instituce, vysoké školy a studenty.