/
x

Hlavní / Katalog / CAD / Strojírenství / Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite

Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite

Softline doporučuje Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite

Zeptat se na cenu
Popis produktu

Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2019 je software, který zahrnuje aplikace Autodesk Inventor LT a AutoCAD LT. Přechodem na Inventor LT, získávají uživatelé mnoho funkcí, které nabízí software Autodesk Inventor, včetně 3D modelování na úrovni dílu, převodů mezi různými systémy CAD a automatizovaného zobrazení výkresů DWG. Interoperabilita s AutoCAD LT umožňuje nadále pracovat s reálnými daty ve formátu DWG.

Hlavní výhody softwaru Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite

 • Díky výkonnému parametrickému modelování na úrovni dílů poskytuje Autodesk Inventor LT funkce nezbytné pro návrh mechanických dílů ve 3D. Dokonce i složité díly lze navrhovat rychleji. Návrhy dílů lze vizualizovat a kontrolovat ve 3D, aby se předešlo nákladným chybám před výrobou nákladných fyzických prototypů. Poté jsou vygenerována fotorealistická znázornění modelů 3D dílů pro zprostředkování záměru návrhu zákazníkům a dalším posuzovatelům.
 • 3D modely dílů lze importovat, vytvářet, upravovat a exportovat v běžných formátech souborů, a zefektivnit tak komunikaci s rozsáhlým dodavatelským řetězcem. Pomocí aplikace Autodesk Inventor LT mohou uživatelé vytvářet výkresy připravené pro výrobu, které se automaticky aktualizují při každé změně 3D modelu dílu. A protože sada AutoCAD Inventor LT Suite obsahuje aplikaci AutoCAD LT, mohou využít známé 2D nástroje k provádění rychlých změn výkresů DWG.
 • Zachovejte aktuální 2D produktivitu pomocí aplikace AutoCAD LT. Inventor LT nabízí také nejlepší vzájemnou součinnost s formátem DWG v odvětví, takže uživatelé mohou snadno pracovat se stávajícími 2D návrhy v 3D prostředí.
 • Inventor LT nabízí vzájemnou součinnost s formátem DWG, cenovou dostupnost a 3D funkce. Dovednosti 3D navrhování, které si uživatelé osvojí pomocí aplikace Inventor LT, lze přímo přenést do softwaru Autodesk Inventor pro návrh mechanických dílů ve 3D, který je základem řešení společnosti Autodesk pro digitální tvorbu prototypů.
Schémata licencování

Všechny licence softwaru Autodesk jsou nabízeny na bázi předplatného a poskytují uživatelům přístup k softwaru na určitou dobu. 

Předplatné Autodesk

Předplatné produktů Autodesk představuje nejflexibilnější a cenově nejefektivnější způsob přístupu k návrhovým softwarovým nástrojům a jejich správy.

Ať už je vaše firma malá, střední nebo velká, Autodesk nabízí flexibilitu, díky které si můžete přizpůsobit možnosti předplatného tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašim firemním potřebám.

Výhody předplatného Autodesk:

 • Plná funkčnost za nižší cenu.
 • Snížení počátečních kapitálových výdajů na software.
 • Přístup k nejnovějším verzím softwarových produktů.
 • Technická podpora.
 • Flexibilní řízení množství licencí podle změn počtu pracovníků ve vaší společnosti nebo aktuálních projektů.

Možnosti licencování:

Single-user. Předplatné pro jednoho uživatele (licence pro jednoho uživatele) umožňuje jednomu nebo více jmenovaným uživatelům přístup k softwaru Autodesk. Každému uživateli je přidělena licence, kterou nelze sdílet s jinou osobou. Pokud si zakoupíte další předplatné, získáte přístup k dalším licencím. Jmenovaní uživatelé si mohou stáhnout a nainstalovat přidělený software až do tří zařízení, ale v jednom okamžiku lze používat pouze jednu instanci softwaru.

Výhody licencí pro jednoho uživatele:

 • snadné použití a instalace;
 • přístupnost.

Jednouživatelská licence je jednoduchý nástroj pro vytvoření profesionálního pracoviště, který obsahuje všechny výhody osobní licence za dostupnou a přiměřenou cenu. Tento typ licence je vhodný pro živnostníky, malé projekční kanceláře a architektonická studia.

Je nutné, aby měl uživatel aktivní přístup k internetu, aby mohl aktivovat dočasnou místní licenci a zkontrolovat stav licence alespoň jednou za 30 dní. Pokud není k dispozici přístup k internetu, software se nespustí.

Multi-user. Předplatné pro více uživatelů* (síťová licence) umožňuje přístup k softwaru Autodesk více uživatelům (až do počtu zakoupených předplatných). Správci mohou software nainstalovat na neomezený počet zařízení, ale celkový počet osob, které mohou k softwaru v jednom okamžiku přistupovat, je omezen celkovým počtem zakoupených předplatných.

Výhody síťových licencí:

 • flexibilita při používání licencí;
 • kontrolu nad používáním licencí;
 • správa licencí.

Síťové licencování je robustní nástroj pro správu licencí, ideální pro velké konstrukční ústavy a inženýrské kanceláře, které potřebují plně využít potenciál softwarových produktů Autodesk. Síťové licencování zajišťuje, že každý uživatel má přístup ke správnému produktu ve správný čas, a umožňuje snadnější a efektivnější správu licencí.

Vzdělávací licence

Autodesk nabízí bezplatný přístup pro vzdělávací instituce, vysoké školy a studenty.