/
x

Hlavní / Katalog / CAD / Infrastruktura: výzkum, rámcový plán, doprava / Autodesk AutoCAD Civil 3D 2021

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2021

Softline doporučuje Autodesk AutoCAD Civil 3D 2021

Zeptat se na cenu
Popis produktu

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2021 je software pro projektování a dokumentaci stavební infrastruktury. Software Civil 3D pro projektování stavební infrastruktury podporuje informační modelování budov (BIM) díky integrovaným funkcím, které vylepšují tvorbu konceptů, návrh a projektovou dokumentaci pro dopravu, pozemkový rozvoj a projekty vodovodů a odpadních vod. Aplikace Civil 3D obsahuje podporu řady projektů stavební infrastruktury včetně železnic, silnic a dálnic, rozvoje pozemků, letišť, kanalizace, odvádění dešťové vody, kanalizace a stavebních konstrukcí. Aplikace Civil 3D 2021 pomáhá zefektivnit činnosti, udržovat konzistenci dat a rychle reagovat na změny.

Hlavní funkce

 • Součinnost při návrhu mostů: propojení modelu mostu mezi aplikacemi InfraWorks a Civil 3D
 • Tlaková síť: větší flexibilita a efektivita návrhu díky uspořádání a úpravám tlakového vedení
 • Dynamo Player: snadné nalezení a spouštění skriptů Dynamo přímo v aplikaci Civil 3D; vytváření a sdílení skriptů pro činnosti automatizace návrhu
 • Spolupráce pro Civil 3D: správa výměny dat návrhů, vizualizace změn, sledování průběhu projektu a správa problémů v cloudovém jediném zdroji pravdy
 • Vytváření projektů platformy BIM 360: sestavování projektových týmů, přidávání členů, nastavení oprávnění uživatelů a další možnosti
 • Připojení k návrhu BIM 360: přidejte soubor aplikace Civil 3D do projektu BIM 360; připojte se k platformě BIM 360 prostřednictvím nástroje Desktop Connector
 • Connector for ArcGIS: vkládání dat z platformy ArcGIS do výkresů aplikace Civil 3D, aktualizace funkcí dle potřeby a následné uložení zpět nebo publikování těchto dat pro použití na platformě ArcGIS
 • Dynamo for Civil 3D: použijte Dynamo k programování a automatizaci návrhů; definujte skripty a rutiny ve vizuálním prostředí pro návrh a urychlení pracovních postupů
 • Exporty kolejnic a os: generování kolejnic na základě specifikované tolerance nebo intervalu, které se dynamicky přizpůsobují úpravám vytyčení, profilu a sklonu nadřazené kolejnice
 • Storm and Sanitary Analysis: nastavení jednotlivých stavů spodní vody pro každou navrženou bouřku, použití bezrozměrných hydrografů na dílčí nádrž a použití nových úložných komor ze systému ADS
 • Analýza gravitační sítě: použití dialogu Analýza gravitační sítě k analýze potrubní sítě a aplikování výsledků
 • Zamykání souborů platformy BIM 360 pro AutoCAD: automatické zamykání a odemykání pro soubory DWG a DWT, které jsou uloženy na platformě BIM 360, když jsou otevřeny v aplikaci AutoCAD
Schémata licencování

Všechny licence softwaru Autodesk jsou nabízeny na bázi předplatného a poskytují uživatelům přístup k softwaru na určitou dobu. 

Předplatné Autodesk

Předplatné produktů Autodesk představuje nejflexibilnější a cenově nejefektivnější způsob přístupu k návrhovým softwarovým nástrojům a jejich správy.

Ať už je vaše firma malá, střední nebo velká, Autodesk nabízí flexibilitu, díky které si můžete přizpůsobit možnosti předplatného tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašim firemním potřebám.

Výhody předplatného Autodesk:

 • Plná funkčnost za nižší cenu.
 • Snížení počátečních kapitálových výdajů na software.
 • Přístup k nejnovějším verzím softwarových produktů.
 • Technická podpora.
 • Flexibilní řízení množství licencí podle změn počtu pracovníků ve vaší společnosti nebo aktuálních projektů.

Možnosti licencování:

Single-user. Předplatné pro jednoho uživatele (licence pro jednoho uživatele) umožňuje jednomu nebo více jmenovaným uživatelům přístup k softwaru Autodesk. Každému uživateli je přidělena licence, kterou nelze sdílet s jinou osobou. Pokud si zakoupíte další předplatné, získáte přístup k dalším licencím. Jmenovaní uživatelé si mohou stáhnout a nainstalovat přidělený software až do tří zařízení, ale v jednom okamžiku lze používat pouze jednu instanci softwaru.

Výhody licencí pro jednoho uživatele:

 • snadné použití a instalace;
 • přístupnost.

Jednouživatelská licence je jednoduchý nástroj pro vytvoření profesionálního pracoviště, který obsahuje všechny výhody osobní licence za dostupnou a přiměřenou cenu. Tento typ licence je vhodný pro živnostníky, malé projekční kanceláře a architektonická studia.

Je nutné, aby měl uživatel aktivní přístup k internetu, aby mohl aktivovat dočasnou místní licenci a zkontrolovat stav licence alespoň jednou za 30 dní. Pokud není k dispozici přístup k internetu, software se nespustí.

Multi-user. Předplatné pro více uživatelů* (síťová licence) umožňuje přístup k softwaru Autodesk více uživatelům (až do počtu zakoupených předplatných). Správci mohou software nainstalovat na neomezený počet zařízení, ale celkový počet osob, které mohou k softwaru v jednom okamžiku přistupovat, je omezen celkovým počtem zakoupených předplatných.

Výhody síťových licencí:

 • flexibilita při používání licencí;
 • kontrolu nad používáním licencí;
 • správa licencí.

Síťové licencování je robustní nástroj pro správu licencí, ideální pro velké konstrukční ústavy a inženýrské kanceláře, které potřebují plně využít potenciál softwarových produktů Autodesk. Síťové licencování zajišťuje, že každý uživatel má přístup ke správnému produktu ve správný čas, a umožňuje snadnější a efektivnější správu licencí.

Vzdělávací licence

Autodesk nabízí bezplatný přístup pro vzdělávací instituce, vysoké školy a studenty.