/
x

Hlavní / Katalog / Soubory a disky / Archivátory / Veritas Enterprise Vault

Veritas Enterprise Vault

Softline doporučuje Veritas Enterprise Vault

Zeptat se na cenu
Popis produktu

Řešení Veritas Enterprise Vault zajišťuje pro podnik archivaci za účelem centralizace a automatizace uchovávání dat. Archivace s využitím tohoto řešení pomáhá zlepšit výkon zálohování a obnovy. Jako speciálně navržená platforma pro správu uchovávání informací umožňuje řešení Veritas Enterprise Vault realizovat různé strategie, které splňují obchodní a zákonné požadavky na uchovávání informací: centralizovaná správa uchovávání informací napříč e-mailem, soubory, sociálními médii a dalšími oblastmi jak nativně, tak prostřednictvím rozsáhlého partnerského ekosystému.

Řešení Veritas Enterprise Vault umožňuje:

  • snadno škálovat od správy stovek uživatelů po stovky tisíc uživatelů, navíc může být nasazeno místně, v hybridních konfiguracích nebo v cloudu; 
  • proaktivně spravovat platformu eDiscovery;
  • inteligentně spravovat informace jako součást programu správy informací prostřednictvím automatizace podrobného uchovávání informací a udržitelného odstraňování informací;
  • snížit objem a náklady na úložiště díky archivaci méně častěji používaných informací mimo nákladná primární úložiště a servery, jako jsou Exchange, Domino, SharePoint a souborové servery;
  • zefektivnit zálohování a obnovení přesunutím staršího, méně často používaného obsahu z produkčních zdrojů do centralizovaného archivu.

Řešení Veritas Enterprise Vault nabízí jeden repozitář archivovaných informací napříč různými zdroji obsahu. Tím se zajistí, že relevantní informace budou řádně uchovány a zpřístupněny pro případy eDiscovery. Archivované informace jsou indexované a prohledávatelné a umožňují prověřovatelům provést včasné posouzení případu pomocí nástroje Enterprise Vault Discovery Accelerator nebo provést podrobnější přezkoumání a analýzu pomocí platformy eDiscovery.