/
x

Hlavní / Katalog / Soubory a disky / Záloha / Veeam Kasten K10

Veeam Kasten K10

Softline doporučuje Veeam Kasten K10

Zeptat se na cenu
Popis produktu

Produkt Kasten K10 od společnosti Veeam poskytuje podnikovým provozním týmům snadno použitelný, škálovatelný a zabezpečený systém pro zálohování/obnovu, zotavení po havárii a mobilitu aplikací.

Platforma Kubernetes se zásadně liší od všech starších výpočetních infrastruktur. Využívá své vlastní zásady umisťování k distribuci komponent aplikace, kontejnery je možné dynamicky přeplánovat nebo škálovat, nové komponenty aplikace je možné kdykoli přidávat a odebírat.

Úplná ochrana aplikací

Automaticky zachycujte a chraňte všechna data aplikací, včetně definic prostředků, konfigurace a podkladových dat.

Automatizace a monitorování zálohování založené na zásadách

Škálovaně spravujte zálohy prostřednictvím dynamických zásad, které platí pro automaticky zjištěné aplikace. Monitorujte soulad správy dat s předpisy a snadno provádějte nápravná opatření.

Ochrana pro konkrétní aplikace

Když ochrana na úrovni svazku nestačí, rozšiřte pracovní postup o blueprint Kanister, aby bylo možné provádět operace pro konkrétní aplikaci.

Spolehlivé automatické pracovní postupy

Pomocí robustních pracovních postupů podle plánu a na vyžádání můžete provádět zotavení po havárii pro aplikace a sledovat jeho provádění.

Automatický import a obnova

Po vygenerování nového exportu aplikaci můžete automaticky importovat a obnovit změny aplikace do clusteru zotavení po havárii.

Spolehlivé automatické pracovní postupy

Vyhněte se nutnosti vlastního skriptování a migrujte aplikace pomocí robustních pracovních postupů podle plánu a na vyžádání. Monitorování provádění je snadné.

Přenosnost infrastruktury

Pomocí bezproblémové konverze dat mezi formáty infrastruktury v případě potřeby můžete provádět migraci mezi různými veřejnými a privátními cloudovými infrastrukturami.

Izolace prostředí

Díky migraci mezi nefederovanými clustery si zajistíte lepší izolaci prostředí a provozní řízení.

Schémata licencování

Veeam® nabízí několik licenčních modelů v závislosti na konkrétním produktu a/nebo požadovaném případu použití: licencování podle počtu soketů CPU na spravovaném serveru a podle počtu spravovaných virtuálních počítačů, fyzických serverů, pracovních stanic, strojů nasazených v cloudu a/nebo uživatelů.