/
x

Hlavní / Katalog / Grafika a design / 3D grafika / Autodesk 3ds Max 2021

Autodesk 3ds Max 2021

Softline doporučuje Autodesk 3ds Max 2021

Zeptat se na cenu
Popis produktu

Autodesk 3ds Max 2021 je software pro 3D modelování a rendering určený pro vizualizaci návrhů, tvorbu her a animací. Aplikace 3ds Max nabízí bohatou a flexibilní sadu nástrojů pro tvorbu profesionálních návrhů plných uměleckých prvků. Integrovaný renderovací modul Arnold nabízí plně interaktivní prostředí a dokáže zpracovat nejsložitější postavy i scény. Autodesk 3ds Max 2021 umožňuje uživateli vytvářet obrovské světy ve hrách, vizualizovat znázornění architektonických objektů ve vysoké kvalitě, oživit postavy a rysy pomocí animací a vizuálních efektů a mnoho dalšího.

Hlavní funkce

 • Funkce Bake to Texture. Nový nástroj pro tvorbu map a povrchů nabízí vyšší výkon v novém efektivnějším workflow.
 • Instalace. Instalace online i offline byla přepracována, aby byla jednodušší a rychlejší.
 • Skriptování s jazykem Python 3. Uživatelé mohou využít bohaté sady knihoven rozšíření jazyka Python a schopnosti jazyka Python 3 zpracovávat všechny algoritmy.
 • Zahrnuje Arnold 6.0 jako výchozí renderovací modul namísto modulu Scanline Renderer. Podporuje nová workflow Bake to Texture. Nová workflow AOV. Obsahuje nové skripty Scene Converter pro převod materiálů z aplikací V-Ray a Corona na fyzické materiály.
 • Funkce Physically Based Rendering (PBR). Nové materiály PBR umožňují fyzikálně přesnou interakci světla s povrchy.
 • Vylepšená kvalita a nastavení výřezu.
 • Shadery OSL - prostředí HDRI, světla HDRI. Mezi další nové a aktualizované shadery patří korekce barev, plovoucí a barevné křivky, a navíc projekce kamery, objektu a sférická projekce.
 • Oprava více než 80 chyb.
 • Vylepšení funkce Chamfer - nedávno upravované volby Poly, jako typy Uniform, Radial a Patch Mitering, lze nyní nastavit přímo z nástroje pro úpravy zkosení. Podpora se rozšiřuje také na funkce Edge Depth, End Bias a Radial Bias.
 • Modifikátor Weighted Normals vylepšuje stínování modelů úpravou normál vrcholů tak, aby byly kolmé na větší ploché mnohoúhelníky. Lépe a rychleji generuje explicitní normály pro sítě. Možnosti vážení jsou následující: plocha, úhel a největší stěna. Plná kontrola nad hodnotami vyhlazování a prolínání.
 • Import z aplikace SketchUp. Nové možnosti importu z aplikace Sketchup zahrnují ignorování skrytých prvků a zachování informací o vrstvách.
 • Nová mapa Substance2 je rychlejší. Využívá aktualizací nejnovějšího jádra Substance pro nativní načítání sbar. Není třeba exportovat mapy z nástroje Substance Designer. Podporuje až 8k textury. Podporuje renderovací moduly dodávané s aplikací 3ds Max: Arnold, ART, Scanline a Quicksilver.
 • Vylepšení nástroje ProSound. Byla přidána podpora 24bitových souborů WAV, vzorkovacích frekvencí 88,2 kHz a 96 kHz a rovněž podpora neomezeného počtu zvukových klipů.
Schémata licencování

Všechny licence softwaru Autodesk jsou nabízeny na bázi předplatného a poskytují uživatelům přístup k softwaru na určitou dobu. 

Předplatné Autodesk

Předplatné produktů Autodesk představuje nejflexibilnější a cenově nejefektivnější způsob přístupu k návrhovým softwarovým nástrojům a jejich správy.

Ať už je vaše firma malá, střední nebo velká, Autodesk nabízí flexibilitu, díky které si můžete přizpůsobit možnosti předplatného tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašim firemním potřebám.

Výhody předplatného Autodesk:

 • Plná funkčnost za nižší cenu.
 • Snížení počátečních kapitálových výdajů na software.
 • Přístup k nejnovějším verzím softwarových produktů.
 • Technická podpora.
 • Flexibilní řízení množství licencí podle změn počtu pracovníků ve vaší společnosti nebo aktuálních projektů.

Možnosti licencování:

Single-user. Předplatné pro jednoho uživatele (licence pro jednoho uživatele) umožňuje jednomu nebo více jmenovaným uživatelům přístup k softwaru Autodesk. Každému uživateli je přidělena licence, kterou nelze sdílet s jinou osobou. Pokud si zakoupíte další předplatné, získáte přístup k dalším licencím. Jmenovaní uživatelé si mohou stáhnout a nainstalovat přidělený software až do tří zařízení, ale v jednom okamžiku lze používat pouze jednu instanci softwaru.

Výhody licencí pro jednoho uživatele:

 • snadné použití a instalace;
 • přístupnost.

Jednouživatelská licence je jednoduchý nástroj pro vytvoření profesionálního pracoviště, který obsahuje všechny výhody osobní licence za dostupnou a přiměřenou cenu. Tento typ licence je vhodný pro živnostníky, malé projekční kanceláře a architektonická studia.

Je nutné, aby měl uživatel aktivní přístup k internetu, aby mohl aktivovat dočasnou místní licenci a zkontrolovat stav licence alespoň jednou za 30 dní. Pokud není k dispozici přístup k internetu, software se nespustí.

Multi-user. Předplatné pro více uživatelů* (síťová licence) umožňuje přístup k softwaru Autodesk více uživatelům (až do počtu zakoupených předplatných). Správci mohou software nainstalovat na neomezený počet zařízení, ale celkový počet osob, které mohou k softwaru v jednom okamžiku přistupovat, je omezen celkovým počtem zakoupených předplatných.

Výhody síťových licencí:

 • flexibilita při používání licencí;
 • kontrolu nad používáním licencí;
 • správa licencí.

Síťové licencování je robustní nástroj pro správu licencí, ideální pro velké konstrukční ústavy a inženýrské kanceláře, které potřebují plně využít potenciál softwarových produktů Autodesk. Síťové licencování zajišťuje, že každý uživatel má přístup ke správnému produktu ve správný čas, a umožňuje snadnější a efektivnější správu licencí.

Vzdělávací licence

Autodesk nabízí bezplatný přístup pro vzdělávací instituce, vysoké školy a studenty.