/
x

Hlavní / Katalog / Grafika a design / 3D grafika / Autodesk Mudbox 2022

Autodesk Mudbox 2022

Softline doporučuje Autodesk Mudbox 2022

Produktové licence

Autodesk Mudbox. Electronic Version Renewal

 1. »
  local licence na 3 roky
  licence 498I1-005834-L793
  {{ quantity }}  kusů. v částce
  x
  local licence na 3 roky
  Cena jedné licence
  Obecně platí,že čím více licencí zakoupíte,tím levnější Vám vyjde každá licence zvlášť.
  6 289,79 6 289,79 6 289,79 Kč — cena jedné licence
Popis produktu

Autodesk Mudbox 2022 — profesionální grafický program určený pro modelování digitálních soch a malování textur 3D modelů. Profesionálům v modelování a tvůrcům textur poskytuje všechny možnosti pro vytváření digitálních 3D objektů a 2D náčrtů, jako by pracovali s hlínou a barvami.

Nástroj pro digitální sochařství

Možnost vytvářet 3D postavy a prostředí pomocí intuitivní sady digitálních nástrojů založených na reálných sochařských technikách.

Kreslení přímo na 3D modelech

Kreslit můžete přímo na 3D zdroje ve více kanálech.

Dynamická teselace

Přidání rozlišení do mřížky pouze v oblastech, kde to potřebujete, s pracovním postupem založeným na fotoaparátu, který je vhodný pro umělce.

Pokročilé nástroje pro retopologii

Možnost vytvářet čisté mřížky v produkční kvalitě z naskenovaných, importovaných nebo zpracovaných dat.

Pečení textur

Zapékání mapy normál, posunutí a vnější okluze.

Hladké pracovní postupy založené na štětcích

Efektivní pracovní postupy založené na štětcích pro polygony a textury.

Mudbox + Maya

Přenos aktiv z programu Maya do Mudboxu za účelem přidání detailní geometrie.

Mudbox + Maya LT

Možnost posílat postavy z Maya LT do Mudboxu pro tvarování a texturování. Poté můžete svůj model přenést zpět do Maya LT

Mudbox + Maya + 3ds Max + Arnold + SketchBook Enterprise + ReCap Pro

Přenos 3D zdrojů a prostředí z prvního návrhu do finálního snímku.

Schémata licencování

Všechny licence softwaru Autodesk jsou nabízeny na bázi předplatného a poskytují uživatelům přístup k softwaru na určitou dobu. 

Předplatné Autodesk

Předplatné produktů Autodesk představuje nejflexibilnější a cenově nejefektivnější způsob přístupu k návrhovým softwarovým nástrojům a jejich správy.

Ať už je vaše firma malá, střední nebo velká, Autodesk nabízí flexibilitu, díky které si můžete přizpůsobit možnosti předplatného tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašim firemním potřebám.

Výhody předplatného Autodesk:

 • Plná funkčnost za nižší cenu.
 • Snížení počátečních kapitálových výdajů na software.
 • Přístup k nejnovějším verzím softwarových produktů.
 • Technická podpora.
 • Flexibilní řízení množství licencí podle změn počtu pracovníků ve vaší společnosti nebo aktuálních projektů.

Možnosti licencování:

Single-user. Předplatné pro jednoho uživatele (licence pro jednoho uživatele) umožňuje jednomu nebo více jmenovaným uživatelům přístup k softwaru Autodesk. Každému uživateli je přidělena licence, kterou nelze sdílet s jinou osobou. Pokud si zakoupíte další předplatné, získáte přístup k dalším licencím. Jmenovaní uživatelé si mohou stáhnout a nainstalovat přidělený software až do tří zařízení, ale v jednom okamžiku lze používat pouze jednu instanci softwaru.

Výhody licencí pro jednoho uživatele:

 • snadné použití a instalace;
 • přístupnost.

Jednouživatelská licence je jednoduchý nástroj pro vytvoření profesionálního pracoviště, který obsahuje všechny výhody osobní licence za dostupnou a přiměřenou cenu. Tento typ licence je vhodný pro živnostníky, malé projekční kanceláře a architektonická studia.

Je nutné, aby měl uživatel aktivní přístup k internetu, aby mohl aktivovat dočasnou místní licenci a zkontrolovat stav licence alespoň jednou za 30 dní. Pokud není k dispozici přístup k internetu, software se nespustí.

Multi-user. Předplatné pro více uživatelů* (síťová licence) umožňuje přístup k softwaru Autodesk více uživatelům (až do počtu zakoupených předplatných). Správci mohou software nainstalovat na neomezený počet zařízení, ale celkový počet osob, které mohou k softwaru v jednom okamžiku přistupovat, je omezen celkovým počtem zakoupených předplatných.

Výhody síťových licencí:

 • flexibilita při používání licencí;
 • kontrolu nad používáním licencí;
 • správa licencí.

Síťové licencování je robustní nástroj pro správu licencí, ideální pro velké konstrukční ústavy a inženýrské kanceláře, které potřebují plně využít potenciál softwarových produktů Autodesk. Síťové licencování zajišťuje, že každý uživatel má přístup ke správnému produktu ve správný čas, a umožňuje snadnější a efektivnější správu licencí.

Vzdělávací licence

Autodesk nabízí bezplatný přístup pro vzdělávací instituce, vysoké školy a studenty.