/
x

Hlavní / Katalog / Síť a internet / Serverový software / Microsoft SQL Server Standard Edition

Microsoft SQL Server Standard Edition

Softline doporučuje Microsoft SQL Server Standard Edition

Produktové licence

Microsoft SQL Server Standard Edition 2019. CSP Perpetual License

 1. »
  cena za 1 licenci
  licence DG7GMGF0FKX9:0003
  {{ quantity }}  kusů. v částce
  x
  cena za 1 licenci
  Cena jedné licence
  Obecně platí,že čím více licencí zakoupíte,tím levnější Vám vyjde každá licence zvlášť.
  24 241,25 21 817,12 21 817,12 Kč — cena jedné licence
* Sleva platí při objednávce z webu. Při telefonické objednávce od manažerů se cena může lišit.
Popis produktu

Microsoft SQL Server Standard Edition je robustní, efektivní a inteligentní platforma pro správu dat, která je připravena pro nejnáročnější a nejdůležitější podnikové aplikace, pomáhá snižovat náklady na údržbu stávajících systémů a vývoj nových aplikací a poskytuje rozsáhlé možnosti business intelligence pro všechny zaměstnance. Microsoft SQL Server Standard Edition je cenově výhodnou variantou pro malé a střední organizace. Verze Standard Edition nabízí základní funkce správy dat, reportování a business intelligence pro IT infrastruktury s nízkými nároky na zdroje a nekritické pracovní postupy. SQL Server Standard vykazuje ve své třídě nejlepší použitelnost a spravovatelnost aplikací, na nichž jsou založeny obchodní jednotky organizace.

Základní DBMS SQL Server

 • Obnovení indexu v připojeném režimu: umožňuje pokračovat v této operaci od okamžiku, kdy se zastavíte po selhání.
 • Nová generace funkcí pro zpracování dotazů, které využívají optimalizační strategie pro přizpůsobení prostředí provádění aplikačních úloh: adaptivní připojení v dávkovém režimu, zpětná vazba na dočasně přidělenou vyrovnávací paměť v dávkovém režimu a prokládané provádění pro víceoperační funkce s tabulkovými hodnotami.
 • Automatická konfigurace databáze poskytuje informace o možných problémech při zpracování dotazů a doporučených řešeních.
 • Nové možnosti pro grafové databáze určené k simulaci vazeb typu many-to-many.
 • Nástroj Database Tuning Advisor (DTA) získal další funkce a lepší výkon.
 • Vylepšení v paměti zahrnují podporu pro počítané sloupce v tabulkách optimalizovaných pro paměť a také plnou podporu funkcí JSON a příkaz CROSS APPLY pro nativně kompilované moduly.
 • SQL Server Integration Services (SSIS)
 • SQL Server Integration Services (SSIS) nyní podporuje SQL Server v systému Linux a nový balíček umožňuje spouštět balíčky SSIS v systému Linux z příkazového řádku.
 • Nová komponenta Scale Out pro SSIS výrazně usnadňuje provozování SSIS na více počítačích.
 • Zdroj OData a Správce připojení OData nyní podporují připojení k informačním kanálům OData v microsoft Dynamics AX Online a Microsoft Dynamics CRM Online.Службы SQL Server Master Data Services (MDS)
 • Upgrade z SQL Serveru 2012, SQL Serveru 2014 nebo SQL Serveru 2016 na SQL Server Master Data Services zajistí lepší výkon a vylepšené rozhraní.
 • Použití uložené procedury výrazně urychlilo mezilehlé zpracování milionů záznamů.
 • Služby mimo server Analysis Services (SAS)
 • SQL Server Analysis Services obsahuje řadu vylepšení pro tabulkové modely:
  • Tabulkový režim se stal výchozí možností instalace pro Analysis Services.
  • Zabezpečení na úrovni objektu pro ochranu metadat tabulkového modelu.
  • Možnost snadného vytváření odkazů na základě datových polí.
  • Nové zdroje dat (Power Query) a podpora stávajících zdrojů dat DirectQuery pro dotazy v jazyce M.
  • Editor DAX pro SSDT.
  • Rady pro kódování jsou pokročilou funkcí pro optimalizaci aktualizace dat v paměti velkých tabulkových modelů.
  • Moderní rozhraní pro sběr dat pro tabulkové modely s úrovní kompatibility 1400.

Machine Learning v SQL Serveru

 • Vývojáři v SQL Serveru teď mají přístup k rozsáhlým knihovnám strojového učení a umělé inteligence pro Python v ekosystému open source a také k nejnovějším inovacím od Microsoftu.
 • Revoscalepy – Tento ekvivalent RevoScaleR (Python) zahrnuje paralelní algoritmy pro lineární a logistické regrese, rozhodovací stromy, zesílené stromy a náhodné doménové struktury, stejně jako rozsáhlou sadu rozhraní API pro transformaci a přesun dat, kontexty vzdáleného výpočtu a zdroje dat.
 • Microsoftml – Tato nejmodernější sada algoritmů a transformací pro strojové učení s vazbami Pythonu zahrnuje nástroje pro práci s hlubokými neuronovými sítěmi, rychlými stromy a rozhodovacími doménovými strukturami, stejně jako optimalizované lineární a logistické regresní algoritmy.
 • Správa balíčků - T-SQL nyní podporuje spravce CREATE EXTERNAL LIBRARY, který dává správcům databází více možností pro správu pomocí balíčků R.

Novinky v Microsoft SQL Serveru 2019:

 • Schopnost analyzovat všechny typy dat. Díky dotazování na relační, nerelační, strukturovaná i nestrukturovaná data je uživatel informován ze všech dat a získá kompletní obraz o podnikání díky integrovanému Apache Spark.
 • Funkce, jako je inteligentní zpracování dotazů a podpora zařízení s trvalou pamětí, umožňují serveru SQL Server zvýšit výkon a škálovatelnost ve všech databázových úlohách, aniž by bylo nutné provádět změny v aplikaci nebo struktuře.
 • Výběr platformy a jazyka. Flexibilita výběru jazyka a platformy s podporou open source. SQL Server je možné provozovat v kontejnerech Linuxu s podporou Kubernetes nebo ve Windows.
 • Výhody škálovatelnosti a výkonu zvyšují stabilitu a dobu odezvy databáze bez provádění změn v aplikaci. Vysoká dostupnost pro kriticky důležité aplikace a úložiště dat.
 •  Klastry velkých dat. Poskytují klíčové prvky - distribuovaný souborový systém Hadoop (HDFS), Apache Spark a analytické nástroje, hluboce integrované s SQL Serverem a plně podporované společností Microsoft.
 •  Jednoduché nasazení databáze pomocí linuxových kontejnerů v clusteru Kubernetes.

 [KD1]Следующие объекты - это какие? Выглядит как незаконченная мысль