/
x

Hlavní / Katalog / Programování / Vývoj softwaru / Altova UModel 2020

Altova UModel 2020

Softline doporučuje Altova UModel 2020

Zeptat se na cenu
Popis produktu

Software Altova UModel je komplexní editor UML pro modelování softwaru a vývoj aplikací. Altova UModel umožňuje vizuální vývoj aplikačních modelů, generování kódu v jazycích Java, C# a Visual Basic .NET a projektové dokumentace. Funkce reverzního inženýrství existujících programů umožňují vytvářet kód na základě diagramů UML, generovat diagramy UML na základě kódu, synchronizovat kód a model.

Řešení Altova UModel v sobě spojuje plně funkční vizuální rozhraní, pohodlné nástroje pro úpravu vzhledu diagramů pomocí stylů, podporuje všechny typy diagramů UML (objekty a třídy, chování, složené struktury, architektonické diagramy atd.). Produkt je k dispozici ve verzích Basic, Professional a Enterprise.

Funkce Altova UModel:

 • Podporuje všechny hlavní typy diagramů UML 2.4.
 • Modelování schémat XML v diagramech UML.
 • Diagramy databáze SQL (Professional a Enterprise).
 • Modelování v jazyce SysML pro vestavné systémy (Professional a Enterprise).
 • Diagramy obchodních procesů (BPMN 1.0 a 2.0) (Professional a Enterprise).
 • Generování zdrojového kódu v jazycích Java, C# a VB.NET.
 • Reverzní inženýrství binárních souborů a zdrojových kódů Java, C# a VB.NET.
 • Generování zdrojového kódu ze stavových a sekvenčních diagramů.
 • Synchronizace modelů a kódu prostřednictvím uzavřeného inženýrství.
 • Modelově orientovaná architektura s modely UML nezávislými na platformě (Enterprise).
 • Transformace modelu mezi jazyky Java, C#, VB.NET, XSD, databázemi a UML (Enterprise).
 • Automatické vytváření vícenásobných sekvenčních diagramů ze zdrojového kódu.
 • Generování plně přizpůsobitelné projektové dokumentace.
 • Vrstvy diagramů se selektivní viditelností (Professional a Enterprise).
 • Hypertextové odkazy mezi diagramy, dokumenty nebo webovými stránkami.
 • Integrace se systémy pro správu verzí.
 • Integrované skriptovací prostředí s grafickým editorem formulářů.
 • Pokročilé programovací rozhraní pro externí manipulaci.
 • Integrace s Visual Studio 2013 a Eclipse 4.3 (Enterprise a Professional).
 • 32- a 64bitové verze.
 • Podpora SysML 1.2 (Enterprise a Professional).
 • Podpora mapování vlastností .NET jako asociací UML.
 • Kontrola pravopisu pro součásti modelu (Enterprise a Professional).
 • Podpora šablon SPL souvisejících s projektem.

Podporované databáze:

 • Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012.
 • PostgreSQL 8, 9.0, 9.1, 9.2.
 • IBM DB2 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1.
 • IBM DB2 pro iSeries v6.1, 7.1.
 • Informix 11.7.
 • Oracle 9i, 10g, 11g.
 • MySQL 5, 5.5.
 • Sybase 12, Sybase ASE 15, 15.7.
 • Microsoft Access 2003, 2007, 2010, 2013.
 • Podpora jazyka Java 12.
 • Podpora pro jádro .NET.
 • Altova UModel podporuje nejnovější verze následujících databází: PostgreSQL 11, IBM DB2 for iSeries 7.2, 7.3.
 • Podpora systému Windows Server 2019.
 • Podpora Eclipse 4.9, 4.10.
Schémata licencování

Typy licencí Altova

 • Nainstalovaný uživatel - pevná licence vázaná na počítač, na kterém je software nainstalován. Počet počítačů, na které lze software nainstalovat, se rovná počtu zakoupených licencí.
 • Licence pro souběžné uživatele je plovoucí licence a umožňuje instalaci softwaru na libovolný počet počítačů, ale počet souběžně používaných kopií musí odpovídat počtu zakoupených licencí. Licence je platná pouze pro jednu fyzickou síť a jednu kancelář. Ve virtuálním prostředí můžete nainstalovat jednu kopii softwaru na terminálový server, aplikační virtualizační server nebo virtuální počítače - počet současně přistupujících uživatelů k těmto serverům a virtuálním počítačům nesmí překročit počet zakoupených licencí.
 • Licence pro jmenovité uživatele - licence pro jmenovitého uživatele. Jmenovaný uživatel je uživatel, který je zákazníkem oprávněn používat software nainstalovaný na jednom nebo více počítačích bez ohledu na to, jak aktivně produkty používá. Licence umožňuje jednomu zaměstnanci nainstalovat software na 1 až 5 jeho počítačů. Na jednom počítači může být spuštěna vždy pouze jedna kopie softwaru.

Technická podpora

Balíček SMP (Support & Maintenance Package) představuje prioritní technickou podporu softwarového produktu s přístupem ke všem hlavním a volitelným aktualizacím po dobu trvání smlouvy. Služba SMP se kupuje na 1 nebo 2 roky. Cena na 1 rok činí 25 % aktuální hodnoty produktu a na 2 roky 20 %.