/
x

Hlavní / Katalog / Programování / Vývoj softwaru / Stavební bloky Intel Threading

Stavební bloky Intel Threading

Softline doporučuje Stavební bloky Intel Threading

Zeptat se na cenu
Popis produktu

Software Intel Threading Building Blocks je jednoduché řešení pro tvorbu škálovatelných vícevláknových aplikací založené na knihovně C++ runtime založené na šablonách.

 • Umožňuje vícevláknovým aplikacím plně využívat prostředky vícejádrových platforem.
 • Poskytuje vysokoúrovňovou abstrakci paralelismu.
 • Snadno se implementuje, protože využívá obecné programovací přístupy.
 • Obsahuje vysokoúrovňové implementace paralelních návrhových a datových vzorů, optimalizované pro maximální výkon díky škálovatelnosti.
 • Pracujte s úkoly, nikoli s toky.
 • TBB automaticky mapuje úlohy na hardwarová vlákna (na jedno hardwarové vlákno připadá nejvýše jedno softwarové vlákno), čímž zajišťuje efektivní využití mezipaměti a vyvážení vytížení procesoru.
 • Programátor pracuje s lehkými strukturami - úlohami, nikoli s objekty operačního systému.
 • Plná podpora vnořeného paralelismu.

Podpora:

 • Kompilátory Intel, Microsoft a GNU GCC.
 • API pro streamování - OpenMP, nativní streamy Windows, streamy POSIX.
 • Nástroje pro analýzu vícevláknového softwaru: Intel Thread Checker a Intel Thread Profiler.

Podpora platforem:

 • Intel Treading Building Blocks for Windows: IA32 (Intel Core™ 2 Duo, Xeon, Pentium processors…), Intel 64 (Intel Core™ 2 Duo, Xeon, Pentium processors…).
 • Intel Treading Building Blocks for Mac: IA32 (Intel Core™ 2 Duo, Xeon, Pentium processors…).
 • Intel Treading Building Blocks for Linux: IA32 (Intel Core™ 2 Duo, Xeon, Pentium processors…), Intel 64 (Intel Core™ 2 Duo, Xeon, Pentium processors…), IA-64 (Intel Itanium 2 processors).
Schémata licencování

Společnost Intel nabízí systém licencování softwaru Intel na vývojáře, tj. podle počtu zaměstnanců, kteří používají konkrétní produkt. Licenční model společnosti Intel umožňuje balíček pojmenovaných licencí pro jednoho uživatele (jedna licence je "vázána" na jednoho vývojáře) a plovoucích licencí (až 25 vývojářů).

 • Licence pro jednoho uživatele - umožňuje jednomu vývojáři spustit software na libovolném počítači v organizaci za předpokladu, že: 1) tento zaměstnanec je jediným uživatelem licencované kopie softwaru Intel a 2) v daném okamžiku je používána pouze jedna instance softwaru. Organizace musí zakoupit licenci pro jednoho uživatele pro každého zaměstnance, který bude používat software Intel.
 • Plovoucí licence - umožňuje nainstalovat jednu instanci softwaru Intel na neomezený počet počítačů v síti. Plovoucí licence také neomezuje počet uživatelů produktu Intel. Počet zaměstnanců, kteří se softwarem pracují současně, však nesmí překročit počet uvedený v licenční smlouvě. Každý nový uživatel/síť vyžaduje zakoupení další licence.
 • Plovoucí licence na knihovny Intel: Knihovny Intel Math Kernel Library, Intel Integrated Performance Primitives Library a Intel Threading Building Blocks jsou zakoupeny jako volitelná výbava produktů Intel C++ Compiler nebo Intel Fortran Compiler, pro které je zakoupena plovoucí licence. Počet souběžných uživatelů těchto knihoven proto nesmí překročit počet stanovený základní plovoucí licencí.

Licence na software Intel jsou trvalé. Zakoupením licence získá vývojář 1 nebo 3 roky podpory (aktualizace na nejnovější verzi, technická podpora).

 • Komerční licence na softwarové balíčky nebo jednotlivé nástroje Intel zahrnují použití produktu k získání komerčního kódu.
 • Akademické licence jsou plnohodnotné verze softwarových balíčků a jednotlivých nástrojů, které jsou součástí těchto balíčků. Jsou k dispozici za speciální cenu a lze je použít pouze pro úkoly v oblasti vzdělávání.
 • Studentské licence představují školení (pro 25 vývojářů) a volně dostupné nástroje.

Snížení nákladů na obnovení licence

Společnost Intel snížila cenu za prodloužení licence svých softwarových produktů.

Pro zákaznické společnosti je nyní ještě snazší získat nepřetržitý přístup k aktualizacím produktů a službám údržby. Pro získání výhodné slevy si zákazníci musí zakoupit službu Obnovení před vypršením platnosti před vypršením ročního předplatného údržby. K licenčnímu období produktu se pak přidá jednoroční předplatné na aktualizace a servisní služby.

Pokud si zákazník nestihne zakoupit službu Obnovení před vypršením platnosti předem, může si tuto službu zakoupit jako běžné obnovení svého obnoveného předplatného. Sleva je k dispozici také, ale ne v takové výši. Tato sleva je k dispozici po dobu 1 roku po skončení licenční smlouvy na software Intel.

Vezměte prosím na vědomí, že obnovení začíná dnem nákupu, nikoliv dnem ukončení licenční smlouvy.

Pokud od ukončení platnosti hlavní licence produktu uplyne více než 1 rok, nelze již zakoupit obnovené předplatné. Chcete-li i nadále dostávat aktualizace a technickou podporu, musíte si znovu zakoupit základní licenci produktu.