/
x

Hlavní / Katalog / Programování / Vývoj softwaru / JetBrains PhpStorm

JetBrains PhpStorm

Softline doporučuje JetBrains PhpStorm

Zeptat se na cenu
Popis produktu

JetBrains PhpStorm je inteligentní IDE pro PHP, které je ideální pro Symfony, Drupal, WordPress, Zend Framework, Laravel, Magento, Joomla!, CakePHP, Yii a další frameworky. PhpStorm hloubkově analyzuje strukturu kódu a skutečně rozumí kódu, podporuje všechny funkce jazyka PHP v nových i starších projektech. Editor podporuje automatické dokončování a refaktorizaci kódu a zabraňuje vzniku chyb za běhu.

Podpora frontendových technologií

PhpStorm podporuje nejnovější technologie, jako jsou HTML 5, CSS, Sass, Less, Stylus, CoffeeScript, TypeScript, Emmet a JavaScript. K dispozici je refaktoring, ladění a jednotkové testování. Díky funkci Live Edit lze všechny změny okamžitě zobrazit v prohlížeči.

Vestavěné nástroje pro vývojáře

Monotónní úlohy lze pohodlně provádět přímo v aplikaci PhpStorm. IDE se integruje se systémy pro správu verzí, podporuje vzdálené nasazení, databáze a SQL, nástroje příkazového řádku, Docker, Composer, klienta REST a další.

PhpStorm = WebStorm + PHP + DB/SQL

PhpStorm obsahuje všechny funkce WebStormu a plnou podporu PHP, databáze a SQL.

Pomoc s psaním kódu

PhpStorm se stará o kvalitu kódu pomocí stovek kontrol, které za běhu kontrolují kód a analyzují celý projekt. Podpora PHPDoc, nástroj pro (pře)uspořádání kódu, nástroj pro formátování, rychlé opravy a další funkce pomáhají vývojářům psát přehledný kód, který se snadno udržuje.

Rychlý a bezpečný refaktoring

PhpStorm bezpečně převádí kód pomocí robustního refaktoringu přejmenování, přesunutí a odstranění, extrakce metod, vkládání proměnných, přesunutí prvků nahoru/dolů, změny signatur a dalších funkcí. Refaktorizace specifické pro daný jazyk vám pomohou aplikovat změny na celý projekt na několik kliknutí. Jakýkoli převod lze také zrušit.

Snadné ladění a testování

Grafický ladicí program PhpStorm nevyžaduje žádnou další konfiguraci. Velmi přehledně vizualizuje, co se v aplikaci děje v každé fázi ladění. Pracuje s nástroji Xdebug a Zend Debugger a lze jej používat lokálně i vzdáleně. IDE také podporuje unit testing pomocí PHPUnit, BDD pomocí Behat a integruje se s profilerem.

Schémata licencování

Licenční programy JetBrains:

Commercial je program pro obchodní, vládní a veřejné organizace, které chtějí používat software JetBrains pro komerční účely. Licenci registrovanou na jméno organizace může používat kdokoli na libovolném PC v rámci organizace, pokud celkový počet souběžných uživatelů nepřekročí počet zakoupených licencí. Licence registrovaná na jméno konkrétního uživatele je platná pouze pro něj. Licence jsou trvalé a pokrývají aktuální verzi softwaru a také aktualizace vydané během doby platnosti licenční smlouvy.

Personal je program pro jednotlivé uživatele, kteří si chtějí zakoupit software JetBrains pro komerční účely. Licence je registrována na jméno konkrétního uživatele a platí pouze pro něj. Současné používání a převod licencí je zakázáno. Licence jsou trvalé a pokrývají aktuální verzi softwaru a také aktualizace vydané během doby platnosti licenční smlouvy.

Academic — program pro akreditované akademické organizace, včetně škol, vysokých škol, univerzit. Lze zakoupit pro studenty a učitele a používat pouze pro vzdělávací a výzkumné účely. Počet souběžných uživatelů softwaru je omezen počtem zakoupených licencí. Licence jsou trvalé a pokrývají aktuální verzi softwaru a také aktualizace vydané během doby platnosti licenční smlouvy.

Classroom je program pro akreditované akademické instituce. Software zakoupený v rámci tohoto programu lze používat pouze pro vzdělávací účely, včetně osobních počítačů studentů. Počet uživatelů softwaru není omezen. Licence se kupuje na jeden rok a vyžaduje pravidelné aktualizace. Počet uživatelů softwaru není omezen.

Open Source je program pro vývojáře open source projektů. Software zakoupený v rámci tohoto programu nesmí být používán pro komerční účely. Počet uživatelů softwaru není omezen. Licence je zdarma, zakoupena na jeden rok a vyžaduje pravidelné aktualizace.