Jídelní lístek

Veritas

Veritas InfoScale Availability

{{ price.name ?? '' }}

Kód výrobce: {{ price.sku }}
от
  • Filtr
  • Popis

    Veritas InfoScale Availability poskytuje vysokou dostupnost a zotavení po havárii na jakoukoli vzdálenost pro kritické obchodní služby, včetně jednotlivých databází, uživatelských aplikací a komplexních vícevrstvých aplikací napříč fyzickými a virtuálními prostředími. Díky integrovanému testování pro proaktivní detekci a hlášení potenciálních problémů, než by mohly mít dopad na služby IT, pomáhá řešení Veritas InfoScale Availability minimalizovat nežádoucí odstávky kritických obchodních služeb.

  • Funkce