Veritas InfoScale Availability. On-Premise Subscription License (2 Years) + Essential Support - 1 core - corporate - CLP - Win, 14098-M0020

Kód výrobce: 14098-M0020

frontend.catalog-product_short_configuration

COR NEW LIC SUB ESS MNT 2Y

Výrobce: Veritas

Цена:
62 538,37
62 538,37 Kč — Cena za 1 kopii
Кол-во:
{{ quantity }} ks.

Cena nezahrnuje DPH

Doba dodání: 1-3 pracovní dny od přijetí platby.

Popis produktu

Veritas InfoScale Availability poskytuje vysokou dostupnost a zotavení po havárii na jakoukoli vzdálenost pro kritické obchodní služby, včetně jednotlivých databází, uživatelských aplikací a komplexních vícevrstvých aplikací napříč fyzickými a virtuálními prostředími. Díky integrovanému testování pro proaktivní detekci a hlášení potenciálních problémů, než by mohly mít dopad na služby IT, pomáhá řešení Veritas InfoScale Availability minimalizovat nežádoucí odstávky kritických obchodních služeb.

Inteligentní monitorování pro aplikace a infrastrukturu odhaluje možná rizika pro dostupnost a automaticky obnovuje aplikace v případě potřeby. Veritas InfoScale automaticky detekuje odstávky lokality a buď automaticky, nebo příkazem provede obnovení do lokality zotavení po havárii.

Veritas InfoScale Availability poskytuje IT organizacím jediné řešení pro zachování kontinuity provozu IT napříč komplexními a rozmanitými prostředími.

  • Dostupnost aplikací ve fyzickém i virtuálním prostředí.
  • Dostupnost na jakoukoli vzdálenost s automatizovaným testováním bez narušení provozu.
  • Pokročilá logika převzetí služeb při selhání s ochranou integrity dat.
  • Komplexní podpora hardwaru a platforem.
  • Integrovaná podpora pro přední podnikové aplikace, databáze a zařízení pro přesun dat.

Zjednodušená orchestrace pro komplexní, vícevrstvé služby IT
Služba Virtual Business Services v řešení Veritas InfoScale Availability využívá znalosti obchodních služeb a přijímá opatření v případě nezdařilého obnovení celé služby. 

Maximální provoz bez odstávek pro místní služby IT
Řešení Veritas InfoScale Availability pomáhá zajistit, aby místní fyzické a virtualizované služby IT byly chráněny před nežádoucími odstávkami prostřednictvím efektivního monitorování aplikací, viditelnosti a přehledu.

Predikovatelná kontinuita služeb IT na jakoukoli vzdálenost
Veritas InfoScale Availability umožňuje předvídat dobu obnovení pro obchodní služby díky poskytování možností obnovení jedním kliknutím lokálně (vysoká dostupnost), v metropolitní oblasti (prostřednictvím areálových (campus) clusterů) i globálně (prostřednictvím zotavení po havárii pro rozsáhlé oblasti). 

Automatizované testování obnovení po havárii
Řešení Veritas InfoScale Availability pomáhá organizaci IT zajistit strategii obchodní kontinuity IT pomocí nerušivého testování obnovení prostřednictvím nástroje FireDrill.

Klíčové vlastnosti

Rodina programů Veritas InfoScale Availability
Operační systém NMS
Jazyk Všechny jazyky
Formát LICS
Platnost 24 m.
Typ doručení Elektronická licence
Kódové označení výrobce 14098-M0020

Vlastnosti

Hlavní charakteristiky

Rodina programů Veritas InfoScale Availability
Operační systém NMS
Jazyk Všechny jazyky
Formát LICS
Platnost 24 m.
Typ doručení Elektronická licence
Kódové označení výrobce 14098-M0020